Tuesday, 24 September 2013

Diskriminasi Kaum Di Singapura

Mengapa Lee Kuan Yew, parti PAP ... HARAMKAN MELAYU SINGAPURA BACA ARTIKEL INI

| Monday, September 23, 2013

SUMBER : The Economic Marginality of Ethnic Minorities: An Analysis of Ethnic Income Inequality in Singapore. [ Dr William Keng Mun Lee ] 

Jurang besar pendapatan antara orang Cina dan kumpulan etnik yang lain adalah disebabkan oleh diskriminasi kaum. Analisa lanjut corak pengagihan pekerjaan yang tidak seimbang menunjukkan bahawa orang Melayu dan India berada dalam bidang pekerjaan yang bergaji rendah bagi seluruh industri. 

Penemuan ini, bersama-sama dengan jurang tahap pendidikan tidak menjelaskan sepenuhnya ketidakseimbangan pendapatan, namun dibuktikan dengan kesimpulan bahawa pengecualian orang Melayu dan India dari bidang pekerjaan yang bergaji tinggi bagi seluruh industri telah menyumbang kepada ketidaksamaan pendapatan etnik.

Kegagalan perbezaan pendidikan dalam menjelaskan jurang pendapatan etnik mengesahkan wujudnya diskriminasi gaji dalam menerangkan ketidakseimbangan pendapatan antara etnik di Singapura.

Sumber kepada berlakunya diskriminasi adalah titik tumpuan mengapa etnik minoriti berada dalam bidang pekerjaan yang bergaji rendah. Walaupun telah dilakukan penambahbaikan kedudukan keseluruhan ekonomi bagi tiga kumpulan etnik utama ini, kajian ini tidak menyokong kesimpulan kajian stratifikasi yang telah dilakukan sebelumnya di Singapura bahawa ketidaksamaan pendapatan antara etnik telah mengecil. Sebaliknya, kajian ini telah menunjukkan bahawa jurang pendapatan diantara etnik telah meningkat dalam tempoh dua dekad yang lalu.

Di Singapura, kaum Cina yang juga penduduk terbesar mendominasi kebanyakan sektor perindustrian. Orang Melayu hanya terdiri daripada beberapa 14 peratus daripada keseluruhan penduduk tertumpu di sektor awam dan sebahagian kecilnya adalah pekerja tidak mahir dan separa mahir dalam sektor pengangkutan, pembuatan dan perkhidmatan perniagaan. Kaum India pula, kira-kira 8 peratus daripada penduduk, didapati bekerja dalam dalam sektor perkhidmatan peribadi dan sektor komersial.

Amat jelas bahawa diskriminasi budaya bekerja telah lama berakar umbi dalam dunia pekerjaan di Singapura. Oleh itu, perbezaan yang telah lama wujud akibat dasar penjajah, perbezaan budaya kerja, kelewatan memasuki pasaran buruh dan ancaman oleh orang Cina telah membawa kepada pembinaan halangan terbesar terhadap orang Melayu dan India dari mendapat pekerjaan bergaji besar di Singapura.


Berdasarkan kepada perbezaan budaya yang masih wujud, majikan lebih memberi penekanan kepada peranan cabang kebudayaan etnik dalam mengekalkan status pekerjaan yang bergaji rendah terhadap orang Melayu dan India. Oleh yang demikian, etnik minoriti telah dikecualikan daripada menjawat pekerjaan yang bergaji tinggi bukan kerana modal insan yang tidak mencukupi namun lebih kepada persepsi bahawa etnik monoriti tidak mempunyai etika kerja yang diperlukan dan nilai kepada ekonomi moden.

Secara keseluruhannya, persepsi ini telah ditanam oleh warga Singapura sejak zaman penjajah lagi dan diteruskan dengan dasar kerajaan sekarang. Orang Cina di Singapura, yang melindungi kepentingan ekonomi mereka, telah berjaya mengasingkan etnik minoriti kepada pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah.

Telah diketahui, orang Cina di Singapura telah membuat keuntungan ekonomi yang besar dengan 'mengurung' orang Melayu dan India kepada pekerjaan yang bergaji rendah. Ciri-ciri sosial dan fizikal yang dimiliki oleh kaum Cina ini digunakan sepenuhnya sebagai kriteria kelayakan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Struktur sejarah dalam hubungan sosial telah menghadkan orang Melayu dan India daripada mendapat ganjaran penuh dan keistimewaan dalam pasaran buruh.


Kerajaan tidak menidakkan ancaman kepada kestabilan politik jika etnik minoriti, khususnya orang Melayu, terus ketinggalan berbanding kaum Cina. Dalam hal ini, kerajaan telah memulakan dasar afirmatif dengan penubuhan Mendaki, untuk memajukan taraf sosio-ekonomi orang Melayu.

Memandangkan kaum Cina adalah kumpulan dominan dalam politik dan berada di kemuncak stratifikasi sosial, dasar-dasar kerajaan yang mensasarkan untuk meningkatkan status sosio-ekonomi etnik minoriti telah menggalakkan tanggapan dan persepsi bahawa orang Cina adalah satu spesies yang berbeza dengan budaya yang lebih tinggi daripada kumpulan etnik yang lain, dan semua kaum lain kumpulan patut mencontohi orang Cina.


Persepsi bahawa orang Cina adalah satu spesies yang berbeza dengan budaya yang lebih tinggi daripada kumpulan etnik yang lain telah menyentap pemikiran kumpulan etnik minoriti. Sudah wujud satu perasaan yang jelas di kalangan etnik minoriti yang berpendidikan tinggi bahawa mereka telah dilayan secara tidak adil, dan mobiliti sosial adalah lebih baik jika seseorang itu adalah orang Cina. 
Artikel ini sebagai jawapan kepada MELAYU-ISLAM PEMBANGKANG masih lagi dibuai dengan mimpi basah TAHALUF SIYASI dengan DAP. 

Tidak ada bezanya Abang Besar PAP Singapura dengan Adik Kecik DAP Malaysia. Siapa kata MELAYU SINGAPURA tidak mengalami diskriminasi kaum ? Cuma MELAYU SINGAPURA malu untuk mengakuinya akibat tekanan politik CINABENG Singapura..
source:
LINK

No comments:

Post a Comment